מילון המושגים הכלכלי של The real yield

סנן לחיפוש מושג
מושגהסבר
CPIמדד המחירים לצרכן
DXYמדד הדולר מול סל המטבעות. משמש כדי להראות שינוי כללי של הדולר ולא למול מטבע ספציפי.
EPSמדד פיננסי - earning per share. מדובר במדד ידוע או חזוי ע״י ציפיות השוק.
ISMמדד מנהלי הרכש האמריקאי. ישנו אחד עבור ייצור ואחד עבור שירותים. מעל 50 מסמן התרחבות, מתחת מסמן התכווצות. נמדד על בסיס חודשי ובודק מספר פרמטרים שונים כדי לבבדוק את מצב הסקטור - צמיחה או האטה.
PPIמדד המחירים ליצרן
דוח ADPסקר תוספת משרות בסקטור הפרטי
דוח NFPדוח המשרות החודשי של משרד העבודה הכולל את תוספת המשרות, למעט בחקלאות, שיעור האבטלה ועליית שכר. מפורסם ביום שישי הראשון שלאחר החודש המדווח
הייק (hike)העלאת ריבית
הפחתה כמותית QTכאשר הבנק המרכזי מפסיק לקנות אג״ח ממשלתי, ומוכר אג״ח ממשלתי ממאזנו, הדבר גורם לצמצום הנזילות
הקלה כמותית QEהבנק המרכזי מדפיס מזומנים ורוכש אג״ח ממשלתיות ומוריד את הריבית ארוכת הטווח
הקשר בין מכפיל ל EPSהמכפיל הוא נגזרת של הצמיחה של ה EPS.
תעשיות עם צמיחה גבוהה יקבלו מכפיל ערך גבוה יותר ולהפך.
למשל, מוביליי, מקבלת מכפיל גבוה מזה של קוקלה קולה בגלל הצפי לצמיחה מהירה.
למכפיל גם יש קורולציה עם הריבית - ברמות ריבית גבוהות יותר הוא נוטה להיות נמוך יותר (האטה במשק) ולהפך.
התרחבות מכפילים הוא מצב שבו, ללא סיבה כלכלית (לדוגמא, שינוי התחזית הצמיחה של החברה) המכפיל המוענק לחברה עולה - ולכן גם שווי המניה.
התקופה השקטהדוברי הפד לא מתראיינים מיום שישי, שבוע וחצי לפני ההחלטה
וועדת השוק הפתוח של הפד FOMCזוהי הועדה שמחליטה על המדיניות אחת ל 6 חודשים
מדד PMIסקר מנהלי הרכש שנעשה עבור כל חודש ומתאר פרמטרים שונים להערכת המצב הכלכלי בסקטור הייצור והשירותים. אם הוא קטן מ 50 זה מתאר התכווצות, אם הוא גדול מ 50 זה מתאר התרחבות
מכפילהיחס בין מחיר המניה לרווחיות החברה - משקף כמה פעמים מחיר המניה מכפיל את הרווח נטו של החברה. בדרך כלל המחיר מבוסס על EPS
קאט (cut)הפחתת ריבית
ריבית פרייםריבית בנק ישראל + 1.5%